Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

1
rx online

Ngày 2/4/2008, quận 1 tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận 1 nhằm phòng chống với các dịch bệnh đang tiến triển ngày càng phức tạp.


Năm 2007, hoạt động của chương trình “Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” diễn ra khá hiệu quả nhờ sự chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của liên ngành trong quận. Công tác triển khai tập huấn, tuyên truyền từ quận tới phường và các hoạt động đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên tạo những chuyển biến cho người sản xuất chế biến và người tiêu dùng. Quận tập trung xây dựng một số mô hình điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm: khu chợ đêm Bến Thành được đánh giá đạt yêu cầu, phường Bến Thành được tặng Bằng khen của Bộ Y tế, nbsp;trong năm không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn quận.