THÁNG HÀNH ĐỘNG ” TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGAY TRONG NGÀY” (15/5/2022 – 15/6/2022) TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1

13