Tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

1
rx online
Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng. 
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quận 1 có các đồng chí: Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1; Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 1; Nguyễn Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cùng lãnh đạo các ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng vì các nghị quyết đề cập những vấn đề lớn, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Đồng chí đề nghị cán bộ tham dự hội nghị dành thời gian nghiên cứu sâu nội dung các nghị quyết; đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe, thảo luận, liên hệ thực tiễn để có thêm kiến thức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghị quyết tại địa phương, cơ sở; các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể tuyên truyền, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, nhân dân phải coi trọng tính thuyết phục, hiệu quả, phù hợp đối tượng và cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động tại địa phương, đơn vị.
Hội nghị đã triển khai, quán triệt 3 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày.