Thăm cán bộ công chức huấn luyện sĩ quan dự bị

4
rx online

Ngày 3/8/2010, Đoàn Quận ủy – UBND – UBMTTQ Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự, các ban ngành đoàn thể – phường Quận 1 đã đến Trường Quân sự Quân khu 7 thăm và tặng quà cho Tiểu đoàn 1 – Trường Quân sự Quân khu 7 có 9 cán bộ công chức Quận đang tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị.


Lãnh đạo Tiểu đoàn 1 báo cáo thành tích của các học viên Quận 1 tham gia huấn luyện sĩ quan dự bị đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, thực hiện đúng các nội quy nhà trường, các kỹ năng chiến thuật trong quân sự… Đoàn đã thăm hỏi và tặng quà cho 9 cán bộ công chức Quận với số tiền 700.000đ/người, các học viên đã hứa với lãnh đạo Quận tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ mà Quận giao. Đây là công tác đào tạo nguồn sĩ quan dự bị hàng năm của các Quận – Huyện, nhằm củng cố lực lượng cán bộ khung cho quân nhân dự bị động viên khi có chiến tranh xảy ra trong tình hình mới hiện nay. Khóa huấn luyện sĩ quan dự bị được khai giảng từ đầu tháng 6 và huấn luyện trong 3 tháng, đối tượng là các cán bộ công chức nguyên là quân nhân dự bị động viên từ cấp hạ sĩ quan, sĩ quan đã có thời gian tại ngũ.