Tập huấn về văn hóa giao tiếp – ứng xử trong cộng đồng

1
rx online

Ngày 17/6/2008, UBND quận khai giảng lớp tập huấn về văn hóa giao tiếp – ứng xử nơi công sở và trong cộng đồng dân cư trên toàn địa bàn quận. Đây là đợt hoạt động nhằm tuyên truyền vận động các công sở, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện “Năm 2008 – Năm thực hiệnnbsp; nếp sống văn minh đô thị” do Thanh phố phát động và chọn quận 1 làm điểm về thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng và vệ sinh môi trường.


Nội dung tập huấn bao gồm 3 phần: Những vấn đề cơ bản về văn hóa và văn hóa giao tiếp trong đời sống cộng đồng, môi trường và tình huống giao tiếp văn hóa trong cộng đồng và kỹ năng giao tiếp trong đời sống cộng đồng. Các học viên là các cán bộ công chức, ban điều hành khu phố, tổ dân phố từ các ban ngành đoàn thể và 10 phường trong quận lần lượt tham gia 3 lớp tập huấn. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ nộp bài thu hoạch cho ban tổ chức lớp để đánh giá kết quả.


Bà Lê Thị Hồng Phượng – Phó chủ tịch UBND quận – Trưởng ban tổ chức lớp học cho biết: qua đợt tập huấn sẽ giúp trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ phụ trách khu phố, tổ dân phố các kỹ năng tuyên truyền về các hành vi chưa tốt trong văn hóa giao tiếp, ứng xử. Phổ biến nhất trong cộng đồng dân cư là những hành vi: xả rác khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi, chửi thề nói tục và ăn mặc hở hang, thiếu lịch sự nơi công cộng. Họ sẽ là những nòng cốt để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các nội dung giao tiếp ứng xử văn hóa nơi cộng cộng.