Tập Huấn Về Luật Lao Động

5
rx online

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động, tăng cường hiệu quả lao động và tạo môi trường lao động lành mạnh, Phòng Lao động TBXH quận đã tổ chức lớp tập huấn trong ngày 22/3 – 23/3/2006 về Bộ luật Lao động, an toàn – vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Tham dự lớp tập huấn có trên 300 người là chủ doanh nghiệp, người quản lý, điều hành trực tiếp tại các công trường, phân xưởng, cán bộ nhân sự tiền lương, bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động, Ban quản lý các chợ, các ban ngành đoàn thể quận và phường.


Tham gia giảng dạy là các cán bộ thuộc Trung tâm Sức khoẻ Lao động Môi trường, Bảo hiểm xã hội TP, Đội PCCC TP, Sở LĐTBXH phổ biến các chuyên đề : Vệ sinh lao động, Bảo hiểm Xã hội, Phòng chống cháy nổ, An toàn Lao động, Lao động – Việc làm. Qua đó đã góp phần bổ sung kiến thức thiết thực áp dụng vào hoạt động của đơn vị kinh tế – xã hội được bảo đảm thực hiện theo đúng pháp luật, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người lao động.