Tập huấn triển khai luật dân quân tự vệ

6
rx online

Ngày 22, 24/2/2011 tại UBND Quận, Ban Chỉ huy Quân sự và Phòng Tư pháp Quận tổ chức triển khai tập huấn thực hiện Luật Dân quân tự vệ và một số quy định hướng dẫn về Luật  nhằm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Dân quân tự vệ, phát huy trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 10 phường và các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 trong tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ.

Luật sư Nguyễn Trung Dũng – Báo cáo viên Hội đồng pháp luật Thành phố hướng dẫn với các nội dung về triển khai Luật dân quân tự vệ; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 1/6/2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư số 85/2010/TT-BQP ngày 2/6/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật; một số thông tư các Bộ, ngành Trung ương về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm công tác huấn luyện, hoạt động, vũ khí trang bị và chế độ thi đua khen thưởng cho lực lượng Dân quân tự vệ…  cho hơn 40 lượt người dự của cấp ủy, Ban chỉ huy quân sự 10 phường, các ban, ngành đoàn thể Quận, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, báo cáo viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý…