Tập huấn thực hành tác nghiệp trên đường phố

2
rx online

Ngày 2 – 8/10/2012, Thanh tra xây dựng Quận tổ chức tập huấn thực hành tác nghiệp trên đường phố cho cán bộ, công chức, cộng tác viên trong lực lượng Quận và 10 phường. Nội dung tập huấn gồm: thực hành kiểm tra, xử lý vi phạm, tác phong, ngôn phong, đội hình, cách sử dụng còi ngoài hiện trường.

Tập huấn tác nghiệp tạo điều kiện cho thanh tra xây dựng nâng cao trình độ chuyên môn, ngày càng hoàn thiện kỹ năng giao tiếp ứng xử và xử lý các vi phạm hành chính, xây dựng tác phong, đạo đức chuẩn mực vì nhân dân phục vụ. Tại buổi khai giảng, đồng chí Đặng Minh Đạt – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Quận ủy phát biểu: tập huấn có ý nghĩa thiết thực, đi vào những hành vi cụ thể, thể hiện văn minh lịch sự, xây dựng lực lượng thanh tra xây dựng có nghiệp vụ vững vàng, tác phong chỉnh chu, được dân tin yêu… Để tập huấn có chất lượng thật sự, lực lượng thanh tra xây dựng cần thực hiện ứng dụng vào giao tiếp hàng ngày, từng bước chuyển biến tác phong, ngôn phong, ứng xử trong giao tiếp. Thanh tra xây dựng thân thiện góp phần xây dựng Quận 1 “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”, xây dựng hình ảnh đẹp về chính quyền trong mắt nhân dân.