Tập huấn phương pháp SWOT cho các đoàn thể Quận

5
rx online

Ngày 7/10/2010, Ban Dân vận Quận ủy tổ chức tập huấn phương pháp phân tích thực trạng (SWOT) cho thành viên Ban chấp hành các đoàn thể Quận. Phương pháp phân tích thực trạng (SWOT) là công cụ hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống. phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược phát triển. Phân tích theo mô hình SWOT đánh giá các dữ liệu được sắp xếp theo định dạng SWOT dưới một trật tự logic giúp người đọc hiểu được, có thể trình bày và thảo luận để đi đến việc ra quyết định dễ dàng hơn.

Báo cáo viên – Thạc sĩ Phan Minh Đức đã trình bày những nội dung cốt lõi chủ yếu cùng những minh họa phong phú sinh động, dễ hiểu giúp các học viên tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X (nhiệm kỳ 2010 – 2015).