Tập huấn phòng cháy chữa cháy

3
rx online

            Ngày 15/9/2015, Ban Quản lý chợ Dân Sinh tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho 24 cán bộ nhân viên, lực lượng bảo vệ tại chợ tham gia.

            Ông Lê Văn Hải, cán bộ trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Bộ Công an phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy chữa cháy; thông tin một số vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng gần đây trên toàn quốc cũng như các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ; hướng dẫn các biện pháp chữa cháy cơ bản, đặc biệt là những kỹ năng cần thiết xử lý thoát hiểm khi có cháy nổ và vấn đề an toàn trong sử dụng ga tại gia đình…. Công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy tại chợ được tiến hành thường xuyên giúp cán bộ nhân viên, lực lượng bảo vệ chợ nâng cao hiểu biết, nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ phòng chống cháy nổ và kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh tại chợ và người dân tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, phòng chống cháy nổ, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra trên địa bàn chợ.