Tập huấn PCCC

4
rx online

Phường Cô Giang – quận 1 là một phường đông dân cư, tập trung dân lao động nhiều tại các chung cư và đây cũng là một nhân tố phức tạp tạo nhiều tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn cao trong cộng đồng. Để thực hiện tốt công tác PCCC trong mùa khô tại địa bàn phường và chuẩn bị phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII vào ngày 20/5/2007. Sáng ngày 07/4/2007, UBND phường Cô Giang đã kết hợp với Sở PCCC tổ chức tuyên truyền và tập huấn công tác PCCC đến toàn thể cán bộ công chức, lực lượng dân phòng tập trung và khu phố.


Tại buổi tuyên truyền đồng chí báo cáo viên đã cung cấp đầy đủ kiến thức PCCC như tuyên truyền một số nội dung, qui định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC và những thao tác trong công tác PCCC tại địa bàn dân cư.

Việc tuyên truyền, tập huấn công tác PCCC là một trong những công tác trọng điểm của phường để qua đó đánh giá, cũng cố và xây dựng lực lượng, phương tiện PCCC tại chổ nhằm nâng cao hiệu quả chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC tại cơ sở.