Tập huấn nghiệp vụ viết tin

3
rx online

Ngày 11/3/2011, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin năm 2011 cho lực lượng cộng tác viên ở cơ sở.

Báo cáo viên Lưu Đình Triều – Trợ lý Tổng biên tập báo Tuổi trẻ đã trình bày khái quát một số nội cơ bản cần thiết, kỹ năng thu thập thông tin, lập dàn ý, viết tin cho các cộng tác viên không chuyên về nghề báo theo những yếu tố căn bản và cách xử  lý thông tin. Thông qua tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin để xây dựng tin, bài, giúp học viên cảm nhận thực tế sự phong phú, đa dạng, sáng tạo trong cách thể hiện sự kiện, vấn đề, nhân vật trên các loại báo chí, trang bị thêm nghiệp vụ lấy tin, xử lý tin bài khi chuyển tải nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từng bước có kiến thức chuyên môn, được trang bị thêm nghiệp vụ về báo chí, qua đó kỹ năng viết tin bài cho từng cá nhân được nâng cao.