Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát

3
rx online
Ngày 15/9/2016, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2016 cho 160 đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, bí thư, phó bí thư, phụ trách kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ cơ sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Tiến sĩ Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giới thiệu 2 nội dung: Những vấn đề bổ sung, sửa đổi trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng và Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 triển khai Chương trình hành động số 08-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2016-2020”.