Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội

3
rx online

Ngày 2/8/2013, phường Tân Định tổ chức tập huấn kỹ năng thực hành xã hội chủ đề “Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho hơn 100 đoàn viên thanh niên trong địa bàn phường nhằm giáo dục và giải đáp thỏa đáng những thắc mắc về vấn đế giới tính, cung cấp thông tin về giới tính và giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên.
Thạc sĩ tâm lý học Đào Lê Duy An – Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo kỹ năng sống và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt trình bày nhiều kiến thức bổ ích về sự thay đổi trong tâm lý, sinh lý của tuổi mới lớn, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản của vị thành niên. Vì vậy, phải tiến hành giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, tạo điều kiện cho các em vượt qua được giai đoạn khủng hoảng của tuổi dậy thì để trở thành người lớn thực sự. Quá trình này diễn ra dần dần, đem đến nhiều cảm xúc cho các em và cảm xúc này đôi khi không ổn định.

 Giáo dục giới tính bao gồm: Sự phát triển của giới tính, sức khỏe sinh sản, các mối quan hệ cá nhân, tình cảm, về ngoại hình, về vai trò của giới. Những kiến thức về giáo dục giới tính giúp trẻ vị thành niên có một quan điểm tích cực về tình dục, đồng thời cung cấp các thông tin và kỹ năng để trẻ vị thành niên có được thái độ và hành vi đúng, hiểu biết và có trách nhiệm về những quyết định của mình. Vì thế, gia đình, nhà trường, xã hội phải quan tâm đến việc giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, giúp cho các em tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản, hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình để xây dựng cho mình một cuộc sống lành mạnh, đảm bảo hạnh phúc gia đình và góp phần vào sự tiến bộ của cộng đồng.