Tập huấn kỹ năng sống

6
rx online

Ngày 4/10/2012, phường Cầu Ông Lãnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sống chuyên đề “Thái độ cách ứng xử và chịu trách nhiệm của bản thân với sai lầm trong quá khứ” cho trên 100 người là thanh thiếu niên chưa ngoan, người hồi gia, người mãn hạn tù, phụ nữ chậm tiến.

Ông Nguyễn Thành Nhân – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Quận 1 trình bày những vấn đề cơ bản mà tất cả mọi người đều đã trải qua trong cuộc sống. Không ai tránh khỏi lỗi lầm, vấp váp và cả thất bại trên đường đời. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa người thành công và kẻ thất bại về cách ứng xử khi gặp những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Tự chịu trách nhiệm bản thân có nghĩa ý thức được rằng kết quả ngày hôm nay chính là hệ quả của những lựa chọn trực tiếp hoặc gián tiếp của bản thân được đưa ra trong quá khứ. Khi dám chịu trách nhiệm, ta tự tin đặt mình vào vị thế chủ động để hành động nhằm thay đổi hoàn cảnh hiện tại theo hướng mục tiêu của mình. Những biến cố trong cuộc sống dù may hay rủi, đều tùy thuộc rất nhiều vào sự nhận thức của chúng ta về chúng như thế nào, người có thái độ sống tích cực chỉ xem khó khăn, trở ngại như là phép thử đối với ý chí và năng lực mà cuộc đời dùng để thử thách mình. Vì vậy, bất cứ khi nào đối diện với khó khăn, sai lầm hay thất bại, đừng bao giờ xem đó là vận rủi do số phận để rồi buông xuôi, cam chịu và tự vùi dập cuộc đời mình. Cùng một hoàn cảnh, nhưng may hay rủi còn tùy thuộc vào cách lựa chọn thái độ sống của mỗi người và chính ta mới là người tạo dựng cuộc sống hiện tại của mình.