Tập huấn kỹ năng sống và văn hóa gia đình

3
rx online

Ngày 28/6/2011, phường Đa Kao tổ chức lớp tập huấn kỹ năng sống và văn hóa gia đình cho 50 em thiếu nhi lứa tuổi từ 13 -17 nhằm trang bị kiến thức về tâm lý, kỹ năng sống, giao tiếp – ứng xử trong gia đình, góp phần định hướng phát triển nhân cách ở thanh thiếu niên, xây dựng được sự gắn kết các thành viên trong gia đình.

Giảng viên Trường phát triển nhân cách và tài năng Toàn Cầu (John Robert Powers) trình bày về vai trò nghĩa vụ của cha mẹ, những khó khăn của cha mẹ trong quá trình nuôi dạy con cái, vai trò con cái trong việc hỗ trợ cha mẹ nuôi nấng và dạy dỗ con nên người. Trong không khí ấm cúng, thân mật cởi mở, giảng viên gợi ý các em về nhân cách sống và ứng xử của các thành viên trong gia đình. Các em thẳng thắn trao đổi, trình bày những suy nghĩ, cảm xúc của mình trong giao tiếp sinh hoạt hàng ngày tại gia đình, từng bước góp phần thiết thực trang bị cho các em những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống,  xây dựng văn hóa gia đình, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Tạo sự chuyển biến của các ngành, các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình thời kỳ hội nhập.