Tập huấn kỹ năng giám sát

5
rx online

Ngày 5/10/2011, Hội Phụ nữ Quận 1 tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp về bình đẳng giới cho hơn 100 chị là thường trực và Chi hội trưởng các Chi hội đến từ 14 cơ sở Hội.

Bà Trần Thị Như Phương, UVTV- Trưởng ban chính sách việc làm Hội Phụ nữ Thành phố giới thiệu, hướng dẫn việc tìm hiểu về định nghĩa, khái niệm giám sát nói chung và giám sát trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Phân biệt rõ giữa khái niệm giám sát và kiểm tra để việc giám sát thực hiện có hiệu quả hơn. Năm 2011, nội dung công tác giám sát gồm giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan đến phụ nữ; giám sát về các Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình…

Năm 2011, Hội Phụ nữ Quận 1 đã tổ chức phân công giám sát cho cơ sở hội 10 phường, bước đầu thu được kết quả khá tốt. Các phường thực hiện các nội dung giám sát: hoạt động nhóm trẻ gia đình (phường Tân Định, ĐaKao), bảo hiểm y tế cho trẻ đưới 6 tuổi (phường Bến Nghé, Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho), hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo (phường Bến Thành), giám sát việc gọi trẻ vào lớp 1 (phường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh)…