Tập huấn “Kiến thức về môi trường” năm 2008

3
rx online

Hưởng ứng năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2008, đồng thời thực hiện chương trình liên tịch giữa Hội LHPN Thành phố và Sở tài nguyên môi trường, sáng ngày 17/4/2008 Hội LHPN Quận 1 tổ chức lớp tập huấn “Kiến thức về môi trường” năm 2008 cho 100 cán bộ hội viên, lực lượng tuyên truyền viên, thành viên các CLB phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường hội phụ nữ cơ sở liên Quận 1 và Quận 3.


Trong buổi tập huấn, các chuyên viên của Sở Tài nguyên và Chi cục bảo vệ môi trường đă báo cáo với các nội dung: Phụ nữ và môi trường, Rác – mối nguy hại môi trường và cộng đồng, Phổ biến chương tŕnh hành động: “Vì thành phố không rác”.

Lớp tập huấn đă cung cấp kiến thức và nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, xác định vai trò phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, nâng cao kiến thức kỹ năng tuyên truyền và vận động về bảo vệ môi trường cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở. Trong đó, nhấn mạnh tác hại của rác thải luôn là mối nguy hại cho môi trường và cộng đồng, từ đó tích cực vận động người dân giữ gìn vệ sinh khu dân cư, trên đường phố và khu vực chợ. Đây cũng là một trong các nội dung trọng tâm trong năm 2008 của Hội phụ nữ Quận 1.