Tập huấn hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng

5
rx online


Ngày 17 – 18 – 19/6/2008, Phòng LĐ – TBXH quận phối hợp Ủy ban phòng chống AIDS Thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ năng “Hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng” cho lực lượng cán sự xã hội 10 phường.


Nội dung tập huấn về tình hình tệ nạn xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh, công tác xây dựng phường lành mạnh không còn tệ nạn ma túy, mại dâm, phòng tránh tái nghiện, chức năng nhiệm vụ, cơ chế phối hợp và quản lý của Tổ cán sự xã hội, nhu cầu của người tái hòa nhập cộng đồng, giới thiệu tác động của heroin, công tác phòng tránh tái nghiện và một số kỹ năng tư vấn cơ bản.


Thông qua lớp tập huấn, giúp lực lượng cán sự xã hội 10 phường nâng cao hiểu biết, tiếp thu những kiến thức mới về kỹ năng hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng để giúp đỡ người sau cai nghiện nỗ lực vươn lên từ bản thân vượt qua mặc cảm có cuộc sống tốt hơn.