Tập huấn Công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê trong Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2009

5
rx online

Để phục vụ cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, ngày 21/11/2008 tại Hội trường UBND Quận1, số 47 Lê Duẩn – Quận 1, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn “quot;Công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê”quot; cho tất cả điều tra viên ở các phường trong Quận.


Công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê là giai đoạn 1, rất quan trọng và có tính quyết định cho việc thành côngnbsp; của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ diễn ra vào thời điểm 01/4/2009.


Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND Quận 1 – Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Quận 1 làm chủ trì cùng sự tham dự của đại diện Ban chỉ đạo Quận và Văn phòng Ban chỉ đạo Quận, Ban chỉ đạo 10 phường và các cán bộ điều tra viên 10 phường trong quận.nbsp;nbsp;


Lớp “Tập huấn Công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê trong Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2009” được tổ chức căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 16/10/2008 của Ban Bí thư Trung ương; Quyết định số 94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 09/QĐ-BCĐTW ngày 10/10/2008 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương; Quyết định số 3655/QĐ-UBND ngày 23/8/ 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/4/2009;


Mục đích của Công tác vẽ sơ đồ, lập bảng kê nhằm giúp cho cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên cả nước diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, nhà, hộ và số người; Giúp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các phường nắm được số lượng địa bàn điều tra, các đặc điểm địa lý, dân cư của phường mình, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch huy động, tuyển chọn, tập huấn điều tra viên và tổ trưởng; Giúp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các phường bước đầu nắm được số hộ, làm cơnbsp; sở cho việc dự trù phiếu điều tra với Ban chỉ đạo cấp quận; Giúp Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp tổ chức, chỉ đạo và quản lý cuộc Tổng điều tra; Giúp điều tra viên nhận biết rõ ràng phạm vi địa bàn điều tra và số hộ phải phỏng vấn ghi phiếu trong thời gian điều tra; Làm cơ sở xây dựng “quot;dàn mẫu chủ”quot; cho các cuộc điều tra chọn mẫu hộ sau này.


Đợt tập huấn chia thành 3 lớp, mỗi lớp 03 ngày, bắt đầu từ ngày 21/11/2008 và kết thúc vào ngày 29/11/2008.