Tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở năm 2015

4
rx online

            Ngày 8/1/2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo cơ sở cho trên 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo 10 phường, cộng tác viên dư luận xã hội, cấp ủy các cơ sở đảng nhằm bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn, góp phần thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

            Đồng chí Tô Đại Phong, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo 3 chuyên đề: Kỹ năng về công tác tuyên truyền; Định hướng tuyên truyền biển đảo trong tình hình hiện nay; Đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái. Buổi tập huấn giúp mọi người có thêm thông tin, kiến thức cơ bản mới và quan trọng về nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Trên cơ sở đó làm tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực tuyên giáo, nhất là trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong tình hình hiện nay, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.