Tập huấn công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị

5
rx online
Ngày 4/4/2018, Ban Chỉ huy quân sự Quận 1 tổ chức tập huấn công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị đợt 1 năm 2018 cho hơn 100 sĩ quan, chỉ huy trưởng, tiểu đội trưởng thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận, phường và chỉ huy các đơn vị tự vệ trên địa bàn quận. 

Trong thời gian 3 ngày (4/4 – 6/4/2018) các sĩ quan, chỉ huy trưởng, tiểu đội trưởng được tập huấn các nội dung: trình bày và soạn thảo giáo án huấn luyện; cách mang đeo huân, huy chương, biển tên, biển công tác; soạn thảo kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác Đảng – công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; các tư thế bắn của súng tiểu liên AK, súng ngắn k54 và động tác ném lựu đạn; quy định quản lý, bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, khí tài đạn dược.
Buổi tập huấn nhằm giới thiệu, thống nhất cho sĩ quan, chỉ huy trưởng và tiểu đội trưởng về một số nội dung cơ bản trong công tác quân sự và công tác Đảng, công tác chính trị làm cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất trong huấn luyện, xây dựng đơn vị nề nếp chính quy của lực lượng vũ trang quận.