Tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội.

3
rx online

Ngày 25/8/2016, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn công tác nắm bắt dư luận xã hội cho 200 cán bộ tuyên giáo, cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở, thành viên tổ dư luận xã hội quận nhằm giúp hiểu rõ kỹ năng, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, chủ động nắm tình hình dư luận xã hội tại địa phương khi có vụ việc, sự kiện xảy ra, tham mưu định hướng kịp thời giải quyết bức xúc của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng.

Thạc sĩ Hồ Thị Thủy, Trưởng phòng Nghiên cứu dư luận xã hội Ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày nội dung cơ bản nghiệp vụ công tác nắm bắt dư luận xã hội: vai trò, chức năng, đặc tính của dư luận xã hội, các giai đoạn trong quá trình hình thành dư luận xã hội, phân biệt dư luận xã hội với tin đồn, kỹ năng thực hiện báo cáo tổng hợp dư luận xã hội với các phương pháp định tính (phỏng vấn nhóm, phỏng vấn sâu), định lượng (phân tích nội dung, điều tra xã hội học), quan sát… Theo đó, dư luận xã hội được hiểu là tập hợp các luồng ý kiến về các vấn đề, sự kiện, hiện tượng có tính thời sự và liên quan đến lợi ích của các nhóm công chúng. Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội rộng khắp và hiện có 800 cộng tác viên dư luận xã hội được hưởng phụ cấp.