Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát

4
rx online

        Ngày 28-31/8/2015, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2015 cho trên 200 Bí thư, Phó bí thư, thành viên Ủy ban Kiểm tra của các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ quận tham dự nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra cho đội ngũ ủy viên ủy ban kiểm tra cấp cơ sở, nhất là những đồng chí mới được bổ sung làm nhiệm vụ mới sau Đại hội đảng để nắm vững các nội dung và áp dụng vào thực tế đạt kết quả cao.

Tiến sĩ Trần Văn Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy trình thực hiện một số cuộc kiểm tra của cấp ủy chi bộ; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cấp ủy cơ sở; xét thi hành kỷ luật đảng viên. Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là công cụ quan trọng và hiệu quả cao đối với việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của Đảng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Do đó việc cập nhật những nội dung, phương pháp mới về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng là một yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn cách mạng hiện nay.