Tập huấn công tác đảng, công tác chính trị

1
rx online

Ngày 23 – 25/6/2009, Ban chỉ huy Quân sự quận tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị cho Chính trị viên phường và các đơn vị tự vệ năm 2009 với sự tham dự của đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư quận uỷ – Bí thư Đảng uỷ quân sự cùng Ban Chỉ huy, chính trị viên quân sự quận và trên 40 chính trị viên 10 phường và các đơn vị tự vệ đóng trên địa bàn quận.


Công tác tập huấn nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị cho chính trị viên cơ sở. Thống nhất phương pháp, cách làm và khắc phục các khâu yếu ở cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác Đảng, công tác chính trị. Xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh về chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Nội dung tập huấn là những vấn đề cơ bản công tác quân sự địa phương và công tác Đảng, công tác chính trị trong quân sự địa phương, chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác chính trị viên phường và đơn vị tự vệ, xây dựng cơ quan quân sự phường và đơn vị tự vệ vững mạnh toàn diện, công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên.