Tập huấn chuyên đề

8
rx online

Ngày 26/7/2013, quận 1 tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Giao tiếp để thành công” cho trên 100 cán bộ quận, phường nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng ứng xử chuyên nghiệp trong công việc và vận dụng trong thực tiễn

Ông Dương Thành Truyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà xuất bản Trẻ trình bày những vấn đề cơ bản của giao tiếp: Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa con người với con người, qua đó trao đổi thông tin, cảm xúc, tri giác lẫn nhau và tác động lẫn nhau. Là bước cơ bản đầu tiên giúp gây thiện cảm với mọi người xung quanh, giúp tạo ra văn hóa hòa nhập một cách nhanh chóng, tránh được những bỡ ngỡ ban đầu và dẫn đến những mối quan hệ mới. Để cuộc giao tiếp đạt kết quả như mong muốn, điều đầu tiên phải đặt tâm trí vào buổi trò chuyện. Thông qua cuộc tiếp xúc, phải tự đặt cho bản thân câu hỏi: mong muốn truyền tải nội dung gì đến người nghe?. Việc giao tiếp đóng một vai trò quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Giao tiếp tốt giúp chúng ta xây dựng và duy trì những mối quan hệ hữu ích, thành công trong công việc, cũng như có thể tăng thêm sức thu hút của chính bản thân, xây dựng một hình ảnh cá nhân ấn tượng. Giao tiếp thành công là cả một nghệ thuật mà bạn phải là người chủ động học hỏi và rèn luyện từng bước.