Tập huấn An Ninh cơ sở

3
rx online

Trong 2 ngày 20-21/12/2007, Công an QI đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ ANCS năm 2007 cho 193 học viên là Ban điều hành Khu phố, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố, nhóm trưởng nhóm hộ, Dân phòng chuyên trách, bán chuyên trách của 10 phường trong địa bàn Quận nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình công tác xây dựng phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát huy vai trò làm chủ tập thể, giữ vững an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn quận.


Các học viên được trang bị kiến thức về chủ trương đường lối chính sách và nghị định của Chính phủ như: phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác truy bắt tội phạm, Công tác tuần tra canh gác, Công tác bảo vệ hiện trường, Công tác giữ gìn Trật tự đô thị và an toàn giao thông đường bộ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Công tác PCCC tại khu dân cư, một số nội dung cơ bản Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố. Qua 2 ngày tập huấn, hầu hết các học viên đã nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi học và đạt chất lượng tiếp thu những vấn đề được đưa ra.