Tập huấn “5 không, 3 sạch”

4

        Ngày 4/8/2015, Hội Phụ nữ phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” cho trên 70 chị phụ nữ ở 3 khu phố tham dự nhằm giúp các chị tính chủ động, mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến, đưa ra giải pháp của mình trước đám đông; tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệt tình, gắn bó với phong trào Hội 

        Bà Đoàn Thị Xuân Phương, Trưởng ban Gia đình xã hội, Hội Phụ nữ thành phố triển khai mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” bao gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.