Tạo sự chuyển biến trong Đảng và toàn xã hội thông qua cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

4
rx online


Trong năm 2007, Đảng bộ Quận 1 đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quận. Để giúp bạn đọc nắm rõ hơn kết quả bước đầu việc thực hiện cuộc vận động rộng lớn này, Bản tin Quận đã có cuộc trao đổi với Đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và cũng là Phó ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Quận 1 với những nội dung như sau:


nbsp;


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; *Thưa đồng chí! nội dung cơ bản về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay phải thực hiện như thế nào?


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt nam trong giai đoạn hiện nay chính là:


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Thứ nhất: Tận Trung với nước, tận hiếu với dân, phẩm chất này được xem là phẩm chất hàng đầu của người cán bộ, đảng viên. Phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Thứ hai: Phải có lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Thứ ba: Phải có 4 đức: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đây là những đức tính nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng, là mối quan hệ với chính mình.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; + Thứ tư: Có tinh thần Quốc tế trong sáng. Đây chính là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hòa bình, công lý và tiến bộ xã hội trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước, mở rộng hợp tác, cùng có lợi.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; * Thông qua thực hiện cuộc vận động này, uy tín lãnh đạo của Đảng sẽ được nâng cao, nền tảng tinh thần xã hội sẽ ngày càng được củng cố ?


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; – Đúng như vậy. Chính sự tỏa sáng về tấm gương đạo đức cách mạng của Bác đã giúp cho Bác chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi thử thách của vinh quang và quyền lực, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dânnbsp; đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Do đó khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động cho đến nay đã được sự nhất trí cao và hưởng ứng tích cực từ trong nội bộ Đảng, trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân toàn Quận.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua học tập, mọi người đều cảm nhận sâu sắc hơn về ý chí, nghị lực tinh thần to lớn của Bác, tấm lòng tận tụy, đức hy sinh và tình thương yêu bao la của Người đối với dân tộc Việt nam và nhân loại. Thông qua cuộc vận động, sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng có thể nhận thức, nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm của mình, ngăn chận tình trạng suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó trong nhân dân cũng sẽ tiếp tục thực hiện các phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”… cùng góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, đoàn kết vượt qua mọi thách thức khó khăn để ra sức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong giai đoạn Hội nhập kinh tế thế giới.nbsp;


* Để có thể thực hiện thật hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”nbsp; trên địa bàn Quận 1 trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục thực hiện những nội dung gì?


– Phải nâng cao hơn nữa nhận thức của tất cả cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống chính trị Quận về ý nghĩa của cuộc vận động. Bằng những hành động cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng phải luôn dựa vào tổ chức, tập thể và nhân dân để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu vươn lên thực hiện nhiệm vụ với tinh thần năng động, sáng tạo, hiệu quả.


– Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh, chính nhân dân sẽ là người giám sát, góp ý xây dựng cán bộ, đảng viên, công chức, xây dựng Đảng, chính quyền từ cơ sở, đồng thời nhân dân cũng sẽ học tập vànbsp; làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong sinh hoạt hàng ngày từ trong gia đình, cho đến mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm trong khu phố.


– Công tác tuyên truyền cuộc vận động phải thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sinh động phù hợp với các tầng lớp, bộ phận nhân dân, nhất là thu hút được thế hệ trẻ tích cực tham gia, sao cho tạo thành một phong trào hành động cách mạng thi đua sôi nổi trong toàn Quận kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội hàng năm và nhất là hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX.