Tạo đàm “Giải pháp nâng chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội”

1

        Ngày 23/7/2015 tại phường Cầu Ông Lãnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ – Công an Quận 1 phối hợp tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp nâng chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội” với sự tham dự của đồng chí Phạm Thị Kim Bạch, Phó chánh văn phòng Thành hội, đồng chí Lê Thị Tự, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1, đồng chí Mai Bích Đào, Đội trưởng đội xây dựng phong trào Công an Quận 1 và đại diện Cấp ủy, Ủy ban nhân dân, Công an 10 phường trên địa bàn quận.

10/10 phường đã thành lập Câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội” có từ 15 đến 25 gia đình, mỗi gia đình có ít nhất 3 thành viên tham gia. Tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, phổ biến giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Vận động người dân trong cộng đồng tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Câu lạc bộ phối hợp các ngành tổ chức 10.033 lần phát thanh tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, treo 155 băng rôn, áp phích, pano tuyên truyền; phát hành 22.150 bộ tờ rơi, tài liệu tuyên truyền. Tổ chức 11 cuộc tập huấn kỹ năng phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Giới thiệu việc làm cho 25 người, giới thiệu học nghề cho 2 người, trợ vốn 01 người. 
Tại buổi tọa đàm xoay quanh các vấn đề về việc phát triển thành viên Câu lạc bộ, công tác khen thưởng nhanh chóng, kịp thời với các trường hợp cung cấp thông tin về an ninh trật tự trên địa bàn. Nêu đề xuất, kiến nghị với lực lượng Công an, an ninh trong việc phối hợp, hỗ trợ công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.