Tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh

1
rx online
Ngày 2/5/2018, UBND Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018. Tham dự có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Tiến Thọ, Phó Tham mưu trưởng – Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND Quận 1; Nguyễn Thị Hiếu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1.
Trong năm 2017, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của quận đã đạt được một số kết quả khả quan, nhận thức của đại đa số cán bộ công nhân viên chức ngày càng được nâng cao. Trong năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận đã phổ biến hơn 23.579 pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền động viên cổ vũ mọi người hăng say lao động sản xuất học tập. Báo cáo thời sự định kỳ 1 lần/tháng về tình hình thế giới, kinh tế xã hội đất nước, Thành phố và quận cho đoàn viên thanh niên, giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức chính trị; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông… trên địa bàn quận tổ chức cho 41.317 lượt học sinh, sinh viên học các môn giáo dục quốc phòng, đạt 100% yêu cầu; cử 39 đồng chí cán bộ chủ chốt, đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức, đạt 120% chỉ tiêu; cấp quận, phường tổ chức 19 lớp phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho 2.200 lượt người tham gia. Ngoài ra, phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận… tổ chức 18 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 2.644 lượt giáo viên các trường trên địa bàn.
Năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh quận, phường tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh tại quận; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên tại các trường…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND Quận 1 Trần Thế Thuận đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường công tác dân vận chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận – phường tuyên truyền vận động nhân dân, học sinh, sinh viên chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh…
Dịp này, UBND Quận 1 tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017.