Sống trách nhiệm và biết chia sẻ với cơ quan, đồng nghiệp

3
rx online
Ngày 29/8/2016, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 1 sống trách nhiệm, biết chia sẻ với cơ quan và đồng nghiệp” với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trí Đức, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 1 cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

“Sống trách nhiệm” thể hiện qua các tiêu chí: có trách nhiệm với bản thân, công việc, gia đình và xã hội. “Biết chia sẻ với cơ quan và đồng nghiệp” là sự thấu hiểu về mục tiêu, định hướng phát triển của đơn vị để cùng chung tay, góp sức, đồng hành cùng tập thể xây dựng cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung tâm Văn hoá Quận 1 phải thể hiện được tinh thần “sống trách nhiệm, biết chia sẻ với cơ quan và đồng nghiệp”, tự giác và chủ động nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao; thể hiện được những chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp ứng xử; biết chia sẻ, gắn bó với cơ quan và đồng nghiệp…

Các ý kiến thảo luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề: giao tiếp ứng xử đối với đồng nghiệp và nhân dân; trách nhiệm của đảng viên trước khó khăn về nguồn thu của cơ quan; những hạn chế cần khắc phục; đóng góp xây dựng cơ quan ngày càng tốt đẹp hơn… 
Buổi sinh hoạt giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; tăng cường đoàn kết thống nhất góp phần xây dựng đơn vị văn minh, hiện đại.