Sơ kết tháng cao điểm vận động giao nộp vũ khí, hung khí

4
rx online

Ngày 17/8/2012, Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia phát hiện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Quận với sự tham dự của lãnh đạo UBND Quận, các  phòng ban Công an thành phố, các ban ngành Quận và 10 phường.

Qua 1 tháng triển khai thực hiện, 10 phường và các ngành liên quan thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ở địa bàn dân cư. Các phường tổ chức nhiều hình thức vận động: tố chức mít tinh, họp ở khu phố, tổ dân phố, cơ quan, trường học, phát tờ bướm… nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Góp phần nâng chất phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu thiết thực, ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm giữ gìn an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư. Từ 25/4/2012 đến 30/5/2012, vận động giao nộp được: 56 vũ khí thô sơ, 6 súng quân dụng, 3 súng săn, 2 súng tự chế, 4 vũ khí quân dụng, 3 hộp tiếp đạn, 125 viên đạn các loại, 4 công cụ hỗ trợ, 1 vỏ thùng chứa đạn đại liên. Hiện nay, các đơn vị tiếp tục duy trì công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Dịp này, Quận động viên khen thưởng 5 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích trong cuộc vận động.