Sơ kết phong trào thi đua

2

        Ngày 18/6/2015, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức sơ kết phong trào thi đua đợt 1 năm 2015; tổng kết Tháng công nhân lần 7/2015; biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2015. 
Phong trào Mùa xuân đợt 1 năm 2015 được phát động trong công nhân viên chức lao động từ đầu năm đến 30/4/2015 với nội dung: 100 % đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 329/512 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, 499/612 doanh nghiệp ngoài nhà nước ký kết thỏa ước lao động tập thể, 359 Công đoàn cơ sở đăng ký hưởng ứng thi đua 165 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng. Trong Tháng công nhân lần 7 có 322 Công đoàn cơ sở tổ chức hiệu quả, thu hút 8.000 lượt công nhân viên chức lao động tham gia có 98 Công đoàn cơ sở phối hợp tổ chức hội thi tay nghề với 3.122 công nhân viên chức lao động tham gia… Chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp tuyên dương 19 chủ doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2015 gồm 30 gương cá nhân, 32 gương tập thể tiêu biểu, 40 gương Người tốt việc tốt; Công đoàn cơ sở 10 phường tổ chức biểu dương 250 tập thể, cá nhân tiêu biểu