Sơ kết hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011

1
rx online

Ngày 9/6/2011, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức sơ kết tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2011 với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban đảng quận và các cơ sở đảng trực thuộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã chủ động thực hiện vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ, quy trình. Cơ sở kiểm tra 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm về việc sinh hoạt đảng, qua kiểm tra kết luận có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, được phê bình kiểm điểm để khắc phục sửa chữa. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy kiểm tra 10/10 cơ sở đảng với 33 hồ sơ kỷ luật đảng viên, kết luận đa số các đơn vị thực hiện đúng quy định, có 3 đơn vị làm tốt công tác thi hành kỷ luật, quản lý lưu trữ hồ sơ, 1 trường hợp Chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật đảng chưa đúng nguyên tắc, thủ tục, được Quận ủy góp ý đề nghị thực hiệnđúng trình tự và thẩm quyền theo quy định điều lệ Đảng. Cơ sở đảng tổ chức kiểm tra 47 lượt đơn vị, 4 lượt đảng viên về các nội dung: thực hiện chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng, thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Về thực hiện nhiệm vụ giám sát tổ chức đảng và đảng viên, Quận ủy đã giám sát 2 tổ chức đảng, 5 đảng viên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công…  Cơ sở giám sát 34 lượt đơn vị về các nội dung: kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng… Về thi hành kỷ luật trong Đảng có 14 đảng viên bị xử lý kỷ luật, 14 trường hợp xóa tên trong danh sách đảng viên. Về giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên và tổ chức đảng, Quận ủy đang kiểm tra, giải quyết đơn tố cáo 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên, cơ sở tiếp nhận và giải quyết 1 đơn tố cáo đảng viên. Cơ sở đảng đã kiểm tra 20 Chi bộ và 1 đảng viên về thu, nộp đảng phí, qua kiểm tra nhận thấy một số Chi bộ còn sai sót trong việc xác định số tiền nộp, trích để lại sử dụng, đã góp ý, chấn chỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011 và chương trình nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015.