Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát

3
rx online

Ngày 12/4/2013, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức sơ kết tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát quý 1/2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ quý 2/2013 với sự tham dự của các cấp ủy đảng và thành viên ủy ban kiểm tra cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và các cơ sở đảng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ Đảng. Việc xử lý vi phạm đều đảm bảo tính kịp thời, công minh, khách quan. Trong quý 1/2013, đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên, ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 1 đảng viên, xóa tên 4 trường hợp do bỏ sinh hoạt Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho hơn 300 người là cấp ủy viên cơ sở, thành viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở và các thành viên phụ trách công tác kiểm tra của các Chi bộ cơ sở.
Dịp này, Ủy ban Kiểm Tra Quận ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng giai đoạn 2013 – 2015 và kế hoạch kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2013).