Sơ kết 9 tháng công tác dư luận xã hội

2

            Ngày 9/10/2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức hội nghị sơ kết tình hình dư luận xã hội 9 tháng đầu năm 2015, đề ra phương hướng 3 tháng cuối năm và sinh hoạt chuyên dề “Kỹ năng nắm bắt và xử lý dư luận xã hội với sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các thành viên Mặt trận Tổ quốc và tổ dư luận xã hội 10 phường. 

            Thời gian qua, công tác nắm bắt dư luận xã hội góp phần không nhỏ trong việc giữ vững sự ổn định chính trị – xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2015, cập nhật và thông tin kịp thời đến Nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về tình hình biển Đông, chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy ý kiến Nhân dân góp ý sửa đổi dự thảo Bộ luật Hình sự, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, những vấn đề được nhiều người dân quan tâm…, góp phần tích cực vào công tác phân tích nguyên nhân, nhận định, đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đề ra. Xuất phát từ yêu cầu thực tế tình hình hiện nay, các cấp ủy Đảng cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội, đề xuất các biện pháp định hướng và hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Dịp này, hội nghị cũng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Kỹ năng nắm bắt và xử lý dư luận xã hội” để giúp nâng cao nhận thức xử lý kịp thời tình huống dư luận xã hội đặt ra.