Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290

5

        Ngày 31/7/2015, Quận ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quyết định 489-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị với sự tham dự của lãnh đạo Quận ủy, các ban đảng, ban ngành quận và 10 phường. 

        Xác định công tác dân vận là điều kiện đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước với Nhân dân, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và triển khai nhiều văn bản về công tác dân vận trong hệ thống chính trị của quận. Cấp ủy các cơ sở Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận, phường có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được chăm lo và cải thiện tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt thông qua các mô hình “Mỗi tháng một tấn gạo”, “Cán bộ lãnh đạo đồng hành cùng hộ nghèo”, “Đảng trong dân”… đã góp phần tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Công tác phối hợp tuyên truyền vận động các chủ trương, chính sách của trên và các phong trào thi đua yêu nước được mọi người đồng thuận thực hiện hiện mang lại kết quả khả quan, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Đến nay, 906 tổ dân phố đã có Quy ước cộng đồng do Nhân dân tham gia đóng góp và tổ chức thực hiện tại tổ. Công tác giám sát và phản biện xã hội được phát huy trong việc góp ý chính quyền thực hiện cải cách hành chính, điều chỉnh mối quan hệ và ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp xúc giải quyết các thủ tục hành chính. Hội nghị đề ra định hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2016-2020 với những nội dung cụ thể trong tình hình mới.