Sơ kết 4 năm phong trào quần chúng phòng chống trộm

3
rx online

Ngày 19/7/2013, phường Nguyễn Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm công tác phát động phong trào quần chúng phòng chống trộm tài sản trên địa bàn phường giai đoạn 2009 – 2013 với sự tham dự của Đảng ủy – UBND, các ban ngành phường và nhân dân 6 khu phố.

Với sự chủ động, sáng tạo, Công an phường vận dụng linh hoạt các điều kiện trong việc phát động phong trào quần chúng phòng, chống trộm tài sản trong nhân dân. Thường xuyên phổ biến thủ đoạn phương thức hoạt động của bọn tội phạm đến từng hộ dân để mọi người có ý thức cảnh giác, khắc phục sơ hở, tích cực phát hiện tố giác, truy bắt xử lý tội phạm. Đã phát tờ bướm cho 39.291 lượt hộ dân, 6.746 lượt cơ quan doanh nghiệp, 1.220 lượt đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm… Công tác chuyển hóa tuyến, địa bàn phức tạp được thực hiện tốt, các mô hình tự quản, giáo dục đối tượng phát huy có hiệu quả. Các đoàn thể tham gia quản lý giáo dục 297 đối tượng, có 241 tiến bộ, quần chúng cung cấp 624 tin, có giá trị 234 tin giúp khám phá 80 vụ – bắt 96 tên, quần chúng trực tiếp bắt 11 vụ – 15 tên, công tác khám phá án đạt tỷ lệ cao… Dịp này, phường khen thưởng 13 tập thể, 28 cá nhân có nhiều đóng góp trong những năm qua.