Sinh hoạt người tái hòa nhập cộng đồng

4
rx online

Ngày 27/4/2008, người tái hòa nhập cộng đồng quận 1 có buổi họp mặt sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại công viên Tao Đàn do Trung Tâm Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng Quận 1 tổ chức.


Với mục tiêu là điểm hẹn cho người hồi gia bằng các loại hình giải trí, các trò chơi, giao lưu động viên nhau sống tốt, thể hiện mong muốn chính đáng và cùng giúp nhau tiến bộ trong cuộc sống và vươn lên làm kinh tế. Buổi sinh hoạt đã thảo luận hoàn chỉnh quy chế sinh hoạt đến các thành viên, tuyên truyền phổ biến về nội dung, tác dụng từ Quỹ hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc quận 1 hiện có 500 triệu đồng với mục tiêu cho vay đến với những người trong chương trình để họ có điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống, thiết thực hỗ trợ vốn lao động sản xuất, cải thiện kinh tế. Khởi động phổ biến hội thi kiến thức về phòng chống ma túy, AIDS, về chương trình hòa nhập cộng đồng được dự kiến tổ chức và phát giải tại thành phố Vũng Tàu hưởng ứng ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6.