Ra mắt điểm tư vấn cai nghiện

1

Ngày 13/10/2015, phường Phạm Ngũ Lão tổ chức lễ ra mắt Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng ở địa điểm 109 Phạm Ngũ Lão với sự tham dự của lãnh đạo Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội thành phố, Phòng Lao động và Thươngbinh xã hội quận, Đảng ủy-Ủy ban nhân dân phường, đại diện các ban ngành đoàn thể và 7 khu phố.

Điểm tư vấn gồm 5 thành viên có nhiệm vụ tiếp cận, vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình điều trị cai nghiện, cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện và dự phòng lây nhiễm HIV; hỗ trợ người nghiện ma túy sau cai nghiện thực hiện kế hoạch điều trị và tái hòa nhập cộng đồng; khai thác và kết nối nguồn lực tại địa phương hỗ trợ người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Để hoạt động tư vấn hiệu quả, thiết thực cần sự giúp sức, tuyên truyền, tham gia của cả cộng đồng vào công tác hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.