Ra Mắt Chi Bộ Đảng Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính DNP

6
rx online

Ngày 20/11/2006 Quận ủy tổ chức lễ thành lập Chi bộ Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn tài chính DNP với sự tham dự của đồng chí Vũ Sỹ Nguyên – Phó ban tổ chức quận ủy cùng các ban Đảng và khách mời.


Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn tài chính DNP là một trong những công ty chuyên nghiệp và năng động nhất trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam: với một đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên viên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiểm toán – thuế – các dịch vụ kế toán – tài chính – tư vấn đầu tư, DNP luôn chú trọng giúp cho khách hàng tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để nâng cao sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, phù hợp với những đặc điểm trong môi trường kinh doanh hiện nay.


Với 19 CB.CNV, có 3 đảng viên, Quận ủy đã ra quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thế Liêm – Giám đốc, tạm thời làm Bí thưnbsp; Chi bộ có nhiệm vu: xây dựng quy chế hoạt động, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong kinh doanh theo đúng đường lối pháp luật Nhà nước, quan tâm công tác bồi dưỡng phát triển đảng, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng trong giai đoạn mới.