Quyết định điều động và chỉ định nhân sự

11
rx online

Ngày 15/3/2018, đồng chí Huỳnh Thanh Hải, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì lễ trao quyết định điều động và chỉ định nhân sự Quận 1.

Ban Thường vụ Quận ủy quyết định điều động đồng chí Phạm Xuân Khánh, Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy điều động đồng chí Hoàng Thị Thu Liên, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Ông Lãnh đến nhận công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 1.

Đồng chí Huỳnh Thanh Hải mong các đồng chí được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc mới, đoàn kết, nỗ lực cùng đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.