Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

2
rx online


Trong năm 2008 cùng với Thành phố, chính quyền và nhân dân quận 1 quyết tâm thực hiện tốt đề án xây dựng chủ đề của năm “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.


Tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ IX của Đảng bộ Quận giai đoạn 2006 – 2010, Quận 1 đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhằm tạo dựng bộ mặt đô thị văn minh lịch sự tương xứng với vị trí một quận trung tâm thành phố. Qua đó, quận 1 xây dựng Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức lễ hội, tổ chức việc cưới và việc tang.


* Tổ chức lễ hội:


1.nbsp; Tổ chức lễ hội phải đúng quy định của pháp luật về về di sản văn hóa và quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch)


2.nbsp; Đơn vị tổ chức phải có biện pháp quản lý, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm phạm di tích, danh lam thắng cảnh, lừa đảo, trộm cắp, hoạt động mê tín dị đoan.


3.nbsp; Tổ chức lễ đón nhận huân chương, danh hiệu cao quý và các ngày lễ kỷ niệm phải thực hiên theo Nghị định 154/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Thủ tướng Chính Phủ.


* Tổ chức việc cưới


1.nbsp; Việc cưới cần được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc.


2.nbsp; Các thủ tục như: chạm ngõ, lễ hỏi, đón dâu cần được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ.


3.nbsp; Trang trí lễ cưới và trang phục cô dâu, chú rể phải lịch sự, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc.


4.nbsp; Trường hợp tổ chức ăn uống cần tiết kiệm, không kéo dài nhiều ngày và phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


5.nbsp; Lễ đăng ký kết hôn và trao giấy chứng nhận kết hôn phải đúng quy định của luật Hôn nhân và Gia đình.


* Tổ chức việc tang:


1.nbsp; Tổ chức việc tang phải đúng theo quy định của pháp luật về hộ tịch, môi trường; tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và trật tự công cộng.


nbsp;2.nbsp; Hạn chế tối đa việc rải vàng mã; việc quàn, chôn ất, hoả táng, bốc mộ, di chuyển thi hài phải thực hiện đúng quy định về điều lệ vệ sinh.


3.nbsp; Khuyến khích sử dụng băng đĩa nhạc tang thay cho phường bát âm, hạn chế mang vòng hoa; những lễ cúng 3 ngày, 7 ngày, 49 ngày… nên tổ chức nội bộ trong gia đình.

4.nbsp; Chính quyền địa phương cần có quy hoạch xây dựng nghĩa trang thành công trình văn hóa tưởng niệm của địa phương.