Quận ủy tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 14/02/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng

10
rx online


Để đánh giá những mặt làm được, chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động kiểm tra của Đảng bộ Quận. Ngày 28/11/2006, Quận ủy Quận 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 14/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng. Về dự hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Ngọc Liễu, chuyên viên UBKT Thành ủy; đ/c Lê Bá Cần, Bí thư Quận ủy; đ/c Bùi Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đại diện các Ban Đảng Quận ủy cùng các đ/c Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và những đ/c làm công tác kiểm tra ở các Chi bộ cơ sở trực thuộc Quận. Qua tổng kết đã đánh giá từ khi có Chỉ thị 29-CT/TW về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, cấp ủy Quận và cơ sở có quan tâm cải tiến nội dung và phương pháp kiểm tra; công tác kiểm tra được tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu, chất lượng kiểm tra đạt cao hơn. Chương trình kiểm tra năm và kế hoạch kiểm tra định kỳ bám sát nhiệm vụ chính trị cần tập trung lãnh đạo thực hiện, cán bộ đảng viên có phấn đấu để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, ý thức chấp hành nghiêm các quy định, chỉ thị, nghị quyết của Đảng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Đồng thời hội nghị còn được nghe phát biểu tham luận của 03 cơ sở Đảng về những việc làm cụ thể trong công tác lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của cấp ủy, để làm bài học kinh nghiệm chung.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Qua ý kiến chỉ đạo của đ/c Bùi Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đã đánh giá cao sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy và của đảng viên về công tác kiểm tra. Đ/c còn lưu ý một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, như: xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, xác định được nội dung đối tượng kiểm tra phù hợp với đặc thù của đơn vị. Công tác kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc, đánh giá đúng những ưu khuyết điểm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tránh hình thức qua loa trong công tác kiểm tra; đồng thời tăng cường lãnh đạo và kiểm tra của HĐND, Mặt trận, UBKT và các ngành chức năng thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát.


Nhân dịp tổng kết, Quận ủy cũng đã khen thưởng 8 đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra theo Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng (1998-2006), bao gồm:


1 – Đảng bộ phường Bến Nghé.


2 – Đảng bộ phường Cô Giang.


3 – Đảng bộ phường Cầu Kho.


4 – Đảng bộ phường Phạm Ngũ Lão.


5 – Đảng bộ phường Nguyễn Cư Trinh.


6 – Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh.


7 – Đảng bộ Công an Quận 1.


8 – Chi bộ Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1.


nbsp;