Quận ủy tổ chức lớp tập huấn công tác Dân vận năm 2009

4
rx online

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”, về “Công tác dân tộc, công tác tôn giáo” , thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, Pháp lệnh 34/PL về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Chỉ thị 18-CT/TTg về “Tăng cường công tác dân vận của Chính quyền”, Nâng cao trách nhiệm và kỷ năng vận động quần chúng của cấp ủy và cán bộ làm công tác dân vận, qua đó góp phần cũng cố mối quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và nhân dân ngày càng bền vững; được sự chấp thuận của Thường trực Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn về công tác Dân vận năm 2009 vào sáng ngày 10/3/2009 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1 cho các đ/c là cán bộ văn phòng, phòng ban UBND Quận; các Ban Đảng Quận ủy; Công annbsp;- Quân sự, Mặt trậnnbsp;- các đoàn thể Quận; Khối Dân vận – Mặt trận 10 Phường. Đến dự lễ khai giảng có đ/c Bùi Thị Thanh Nganbsp;- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đ/c Phan Hồng Hànbsp;- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 1, đ/c Vũ Mạnh Hảinbsp;- Phó Ban Dân vận Quận ủy.


Lớp tập huấn học trong 4 buổi do các Báo cáo viên cấp Thành phố trực tiếp báo cáo các chuyên đề: về công tác tôn giáo; nghiệp vụ và kỹ năng về công tác vận động quần chúng; việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác giám sát, phản biện của Mặt trậnnbsp;- các đoàn thể. Lớp học cũng được nghe báo cáo về tình hình an ninh trật tựnbsp;- an toàn xã hội trên địa bàn Quận 1 trong năm 2008 và trong những tháng đầu năm 2009 cùng với kinh nghiệm đã trải qua của cácnbsp;Báo cáo viên, qua đó bồi dưỡng thêm kiến thức, nghiệp vụ về công tác vận động, giám sát,nbsp;phản biện và có thêm kinh nghiệm, biện pháp trong công tác vận động quần chúng.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;