Quận ủy tổ chức 8 tổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận 1 thảo luận góp ý văn kiện Trung ương, Thành phố.

4
rx online

Ngày 27 và 28/09/2005, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức 08 tổ thảo luận với 182/199 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ IX tập trung thảo luận đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội X của Đảng; Dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi); Dự thảo báo cáo Chính trị tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố 5 năm 2006-2010. Nhìn chung, các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng, có trách nhiệm cao và tranh luận sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người Đảng viên. Hầu hết ý kiến đều đánh giá cao về chất lượng cũng như nội dung của báo cáo, phản ánh được thực chất thành tựu cũng như những vấn đề tồn tại yếu kém và những phát sinh mới của tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị của nước ta trong những năm qua.nbsp;


Báo cáo viết khá công phu, trình bày thẳng thắn, cô đọng, súc tích, nêu được những mặt làm được, chưa được trong nhiệm kỳ. Hầu hết các ý kiến đồng tình với báo cáo về đánh giá khái quát Thành phố 30 năm là hết sức cần thiết và tương đối chính xác. Thành tựu của Thành phố là cơ bản, mang tính đột phá và có ý nghĩa lịch sử, nhiều công trình mang tính đi đầu cả nước như: công cuộc đổi mới, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, xóa đói giảm nghèo (nhà tình thương), phong trào Đền ơn đáp nghĩa (nhà tình nghĩa), cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, môi trường sinh quyển Cần Giờ, cải tạo hệ thống kênh Nhiêu Lộc – nbsp;Thị Nghè, hệ thống siêu thị, hệ thống khám chữa bệnh phát triển, đời sống nhân dân được tăng lên rõ rệt, những kết quả đạt được trong phong trào “quot;3 giảm”quot;, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong giáo dục thế hệ trẻ. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trẻ trung, năng động, đã tạo được uy tín và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong công cuộc đổi mới xây dựng thành phố văn minh, hiện đại theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa để xứng đáng là Thành phố đi đầu của cả nước. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm một số yếu kém trì trệ trong quản lý như việc xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu qui hoạch treo, nhiều dự án triển khai chậm, môi trường đô thị, quĩ nhà dành cho người có thu nhập thấp…


nbsp;


nbsp;


nbsp;