Quận ủy tiếp và làm việc với tổ công tác của Ban ANNC Thành ủy kiểm tra kết quả công tác An ninh nội chính năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006.

1
rx online

Sáng 22/12/2005 Quận ủy tiếp và làm việc với tổ công tác của Ban ANNC Thành ủy kiểm tra kết quả công tác An ninh nội chính năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006. Đến dự có đ/c Phó Ban ANNC Thành ủy; Các đ/c chuyên viên Ban ANNC Thành ủy; Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy; Cùng các đơn vị trong khối nội chính Quận 1. Trong năm phạm pháp hình sự ghi nhận 395 vụ (so với cùng kỳ năm 2004 giảm 42 vụ, tỷ lệ giảm 9,6%), điều tra khám phá 246 vụ đạt tỉ lệ 62,22%, bắt xử lý 309 tên. Riêng án xâm phạm tài sản người nước ngoài ghi nhận 68 vụ, khám phá 37 vụ đạt 54,41%, bắt xử lý 42 tên (so với năm 2004 giảm 4 vụ, tỷ lệ 9,5%). Nhìn chung phạm pháp hình sự chiếm tỷ lệ cao vẫn là án cướp giật và trộm cắp. Công tác trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là ma túy đã có kết quả được đông đảo quần chúng đồng tình ủng hộ, kéo giảm được tội phạm trên địa bàn 9,6% so với cùng kỳ năm 2004. Trong năm các ngành trong khối nội chính và 10 phường đã có nhiều cố gắng nỗ lực đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng trên địa bàn. Công tác chính trị tư tưởng được thực hiện thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ và chiến sỹ tìm hiểu, nâng cao nhận thức đối với các nghị quyết của Đảng. Duy trì và thực hiện tốt Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ chính trị và Kế hoạch 14-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Thành uỷ về lãnh đạo phát triển nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào QCBVTQ đã có sự phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng Công an và Quân sự quận. Lực lượng Công an quận đã chủ động ký kết liên tịch với MTTQ và các đoàn thể trong việc phối hợp giữ gìn ANTT trên địa bàn, qua đó xây dựng và phát huy những mặt tích cực của phong trào. Nổi bật trong năm 2005 là đã tiếp tục thực hiện qui chế khen thưởng tạm thời của UBND quận, việc làm này được duy trì thường xuyên và ngày càng phát huy hiệu quả, đã có nhiều gương điển hình được Quận và Thành phố biểu dương khen thưởng. Qua buổi làm việc tổ công tác đánh giá Quận ủy 1 có sự chuẩn bị chu đáo, báo cáo đạt yêu cầu và qua phát biểu của các ngành trong khối nội chính Quận để ban ANNC Thành ủy nắm rõ hơn một số nội dung trên cơ sở đó sẽ tham mưu cho Thường trực Thành ủy chỉ đạo cụ thể.