Quận ủy quận 1 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” (1998-2008).

2
rx online


Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ Thành phố V/v tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (QCDCCS). Sáng ngày 20/6/2008 Quận ủy quận 1 tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, đến tham dự có Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND Quận; Đ/c Huỳnh Minh Thiện – Phó CT Hội liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố – nguyên Trưởng BDV QU; Đ/c Trần Vĩnh Tuyến UVTV -nbsp;Phó Chủ tịch UBND Quận, các đ/c Trưởng các ban đảng – VP Quận ủy; các đ/c là cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc, Thường trực Mặt trận – các đoàn thể quận, phường cùng các tổ dân phố tiêu biểu.


Đ/c Vũ Mạnh Hải – Phó Ban Dân Vận thay mặt Ban chỉ đạo QCDCCS quận đã đọc báo cáo 10 năm thực hiện QCDCCS. Trong 10 năm qua, Quận ủy xác định QCDC là vấn đề nhạy cảm tác động nhiều đến các lĩnh vực đời sống xã hội, nên đã có nhiều Thông tri để lãnh đạo việc triển khai và thực hiện các Nghị định theo yêu cầu của từng loại hình phường, đơn vị hành chánh sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và ngoài quốc doanh. Thực hiện QCDCCS là kết hợp với biện pháp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, đảng viên, đồng thời chỉ đạo chính quyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả điều hành quản lý Nhà nước, chống gây phiền hà cho nhân dân với mục tiêu : Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá cán bộ công chức”. Chỉ đạo Mặt trận – các đoàn thể có chương trình cụ thể phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chức năng tuyên truyền vận động hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh thực hiện QCDCCS, giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền.


Để QCDCCS trở thành nề nếp sinh hoạt trong cộng đồng dân cư và hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị, Quận ủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo QCDCCS, UBND Quận thường xuyên kiểm tra việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành động cụ thể hàng năm của các cơ quan đơn vị như: tổ chức hội nghị cán bộ công chức (CBCC) hoặc Đại hội công nhân viên chức (CNVC) thông qua đó công khai tài chính, các chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động; bổ sung, điều chỉnh các quy chế về lao động, thỏa ước lao động tập thể. Chỉ đạo 10 phường duy trì tổ chức hội nghị nhân dân tại tổ dân phố 6 tháng 1 lần và trong hội nghị cuối năm ngoài việc lấy ý kiến nhân dân và bỏ phiếu tín nhiệm hai chức danh chủ chốt của phường, còn tổ chức lấy ý kiến đối với 15 chức danh khác của cán bộ phường và 5 chức danh Trưởng phòng ban UBND quận; công khai những việc cho dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, đặc biệt công khai và thực hiện chế độ giám sát các khoản thu, chi từ các nguồn vận động trong dân, đền bù, giải tỏa, tái định cư của các dự án. . . .


UBND Quận đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp công ích trực thuộc quận và UBND 10 phường thực hiện QCDC gắn với công tác cải cách hành chính, nhất là trong những lĩnh vực như: cấp phép đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng và sữa chữa nhà, cấp chủ quyền nhà – đất, giải quyết những thắc mắc của người dân khi đến liên hệ giải quyết hành chánh; giải quyết những đơn thư khiếu nại, tố cáo, di dời, giải tỏa theo đúng qui định pháp luật; 100 % các đầu việc có liên quan đến người dân đều được công khai niêm yết quy trình thủ tục; tăng cường giáo dục và kiểm tra thái độ tác phong của cán bộ công chức, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chánh, đặc biệt xây dựng chương trình liên thông giữa Chi cục thuế với các phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Quản lý đô thị và Công ty Quản lý nhà góp phần giảm thời gian đi lại của dân, giảm bớt thủ tục hành chính được nhân dân hoan nghênh. Tại nhiều đơn vị, nhiều phường ngoài việc niêm yết tại trụ sở, đã tự in ấn nhiều tài liệu bướm gởi đến từng hộ dân; duy trì nề nếp sinh hoạt khu phố, tổ dân phố, tăng cường tiếp dân của lãnh đạo và đi cơ sở; việc thực hiện các công trình phúc lợi công cộng đều được nhân dân bàn và giám sát; thái độ tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quận, phường đã chuyển biến tốt tạo được sự hài lòng trong nhân dân.


Việc Thực hiện Nghị định 71/CP của Chính phủ, Ban chỉ đạo QCDC quận đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định, Thông tri, kế hoạch của quận và có kế hoạch cụ thể thực hiện quy chế dân chủ, quy chế hoạt động cơ quan mà trọng tâm là gắn công tác cải cách hành chính. Việc thực hiện nghiêm QCDC tại các cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của Thủ trưởng và cán bộ công chức trước nhân dân, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.


Hội nghịnbsp;đãnbsp;nghe 3 báo cáo tham luận tiêu biểu của đơn vị UBND phường Bến Thành; Tổ dân phố 27 phường Cầu Ông Lãnh; Ngân hàng TMCP Phương Đông về những việc thực hiện QCDC tại đơn vị đã được CBCC, CNVC, người lao động và nhân dân đồng tình hưởng ứng.


Đ/c Lê Bá Cần – Bí thư Quận ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Trong đó yêu cầu các cơ sở Đảng trực thuộc cần tổ chức tuyên truyền và quán triệt sâu hơn về thực hiện QCDC tại đơn vị trong từng loại hình cụ thể. Cần chủ động trong việc giám sát, kiểm tra tại cơ quan, đơn vị và tạo điều kiện cho CBCC, người lao động và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, BGĐ các đơn vị để thực hiện QCDC các cấp đạt hiệu quả. Cần trang bị kiến thức về công tác giám sát cho các đ/c trong HĐND, Ban kiểm tra Đảng, Mặt trận, Ban Thanh tra Nhân dân cơ sở hiểu biết về nội dung để giám sát được tốt hơn, bên vạnhnbsp;đónbsp;tổ chức học tập 2 chủ đề lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô,nbsp; lãng phí, quan liêu” và tác phẩm ”Sửa đổi lối làm việc” , khắc phục những việc chưa làm được để thực hiện tốt hơn trong những năm tới. Việc thực hiện QCDC trong Cty cổ phần, Cty TNHH cần được hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để loại hình này được thực hiện tốt, đồng đều hơn trong các Cty.


Đ/c Bùi Thị Thanh Nga – Phó Bí thư Thường trực QU – Trưởng BCĐ QCDC Quận tiếp thu ý kiến và chỉ đạo các cơ sở trong thời gian tới cần tập trung cũng cố BCĐ, tổ chỉ đạo QCDC cơ sở đồng thời thảo luận và xây dựng quy ước cộng đồng theo tình hình thực tế tại từng tổ dân phố. Các BCĐ, Tổ Chỉ đạo QCDCCS hàng năm cần có chương trình, kế hoạch thực hiện QCDC tại đơn vị mình và gởi báo cáo về cho BCĐ QCDC quận vào cuối năm.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; Hội nghị đã khen thưởng 13 đơn vị và 10 tổ dân phố tiêu biểu về thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở.


nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;