Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

4
rx online

Sáng ngày 24-6-2004, Quận ủy Quận 1đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 32-CT/TW ngày 9-12-2003nbsp;của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “quot;Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”quot;. Tham dự Hội nghị gồm cónbsp;đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quậnnbsp;ủy, Chủ tịchnbsp;HĐND Quận 1;nbsp;đồng chí Nguyễn Thị Lan – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quậnnbsp;ủy; cácnbsp;đồng chí trong các ban ngành, Mặt trận,nbsp;đoàn thể Quận và cấpnbsp;ủynbsp; các cơ sởnbsp;Đảng trực thuộc.

Hội nghị đã lần lượt nghe giới thiệu Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Công văn số 534-CV/TU ngày 29-1-2004nbsp;của Thành ủy, những nội dung cơ bản của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Pháp lệnh Thi hành án Dân sự, thẩm quyền xét xử của Tòa án, việc khởi tố điều tra án Hình sự và Thông tư liên tịch số 01/2004-TTLT hướng dẫn một số quy định của Nghị quyết 388-NQ/UBTVQH ngày 17-3-2003 về bồi thuờng thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động Tố tụng Hình sự gây ra.

Đồng chí Lê Bá Cần – Bí thư Quậnnbsp;ủy đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 32-CT/TW trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân,nbsp;nbsp;qua đó kịp thời phổ biến đầy đủ các luật đã ban hành, nhất là những quy định pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật của cán bộ và nhân dân trong thời gian sắp tới.